Електротехника и електротехнологии (ЕТЕТ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Електроинженер


Студентите, завършили специалност „Електротехника и електротехнологии“ (ЕТЕТ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“.

Какви умения ще развия?

 • практически знания и умения чрез упражнения в лаборатории, с условия максимално близки до тези в реална работна среда;
 • проектиране, изграждане, обслужване и диагностика на електрически задвижвания и електромобили;
 • проектиране, изграждане, обслужване и диагностика на електрическа и електротехнологична апаратура и системи за промишлени, битови и екологични цели;
 • възможност за придобиване на пълна проектантска правоспособност като инженер в инвестиционно проектиране след завършване на образователно-квалификационна степен Магистър.

Студентите от специалност „Електротехника и електротехнологии“ разполагат със следните възможности за:

 • участие в научно-изследователски проекти и в различни форуми у нас и в чужбина;
 • платени студентски стажове и практики в над 23 водещи фирми от страната и региона, които са членове на Консултативния съвет към катедра „Електротехника и електротехнологии“;
 • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASUMS+;
 • регулярно се провеждат изнесени обучения в реална работна среда в фирми в цялата страна.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

Завършилите специалност „Електротехника и електротехнологии“ ще могат да:

 • се реализират във фирма за проектиране, производство и поддръжка на електрически съоръжения и устройства в областта на Електропромишленността, Енергетиката, Електротехнологиите, Възобновяемите енергийни източници и Електромобилите;
 • продължат обучението си в магистърски курсове „Електротехника“ и „Възобновяеми енергийни източници“;
 • специализират в докторски програми „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ и „Електрически машини и апарати.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…