Системи с изкуствен интелект (СИИ)

Обучаваща катедра: Компютърни науки и технологии

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 4.6 "Информатика и компютърни науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Христо Вълчанов, кабинет 309ТВ, тел. 052 383 278

Технически изпълнител: инж. Красимира Вангелова, кабинет 309ТВ, тел. 052 383 621

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е за притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" или по специалности от професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки".

Вид обучение:

Студентите от специалност „Системи с изкуствен интелект“ получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Компютърен инженер“.

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 3 семестъра. Провежда се по нов учебен план, който е съобразен с актуалните тенденции в развитието на системите с изкуствен интелект. Този план е съгласуван с водещи фирми от областта на информационните технологии, както и с учебните планове на редица европейски университети.

Учебният план се състои от задължителни и избираеми дисциплини. Основни учебни дисциплини са: „Основи на изкуствения интелект“, „Невронни мрежи“, „Машинно обучение“, „Съвременни методи за машинно обучение“, „Обработка на изображения“, „Компютърни системи за управление на роботи и интелигентни сензори“, „Експертни системи“, „Интернет на обектите“, „Blockchain технологии“, „Големи данни“. Обучението се провежда в сътрудничество с фирмите СмартСофт и Адастра, които са специализирани в разработване на системи с изкуствен интелект и големи данни. Фирмите участват с провеждане на лекции и упражнения по дисциплините „Съвременни методи за машинно обучение“ и „Големи данни“.

Области на професионална реализация:

Обектите на професионална дейност на инженера със специалност „Системи с изкуствен интелект“ са проектиране, разработване и поддържане на системи с елементи на изкуствен интелект, в които се решават базови задачи от областта на изкуствения интелект, напр. търсене в големи множества от данни, обработка и визуализация на данни, разпознаване на изображения, прогнозиране на цени, оценяване на риск, разпознаване на spam в електронна поща, обработване на текст и извличане на информация от него, управление на роботи и интелигентни компютърни системи, създаване на умни домове и градове.

Високо теоретичната и практическа подготовка на инженера по специалността му дава възможност да извършва различни видове професионална дейност - производствена, управленческа, технологична, конструкторска и изследователска работа във всички области, в които се прилагат технологии с изкуствен интелект.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…