Системи за автоматизация на сгради (САС)

Обучаваща катедра: Автоматизация на производството

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Никола Николов, кабинет 812Е, тел. 052 383 329

Технически изпълнител: инж. Недка Кънчева, кабинет 811Е, тел. 052 383 347

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС”Магистър” след средно образование по специалности от професионални направления: 5.2.”Електротехника, електроника и автоматика”; 5.3.”Комуникационна и компютърна техника”; 5.4.”Енергетика".

Форма на провеждане:

Лекции, лабораторни упражнения и курсови проекти.

Области на професионална реализация:

Област на професионална реализация на магистър-инженерите, завършили специалност “Системи за автоматизация на сгради” е проектирането, изграждането и внедряването на системи за пълна автоматизация на сгради, обхващаща: видеоконтрол; контрол на достъп по биометрични показатели; сигнално известителни системи за пожар или запрашеност; отоплителни, вентилационни и климатични системи; интелигентни системи за сградна автоматизация (“Системи за сграден мениджмънт” и “Системи - интелигентен дом”).

Дипломираните магистър-инженери могат да кандидатстват за получаване на проектантска правоспособност за автоматизация на сгради до ІІІ категория включително.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…