Машиностроителна техника и технологии (МТТ)

Обучаваща катедра: Технология на машиностроенето и металорежещи машини

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - ОКС "бакалавър" по професионално направление "Машинно инженерство"
  • 4 семестъра / 2г - ОКС "бакалавър" по други специалности
  • 5 семестъра (след ОКС 'Професионален бакалавър') / 2,5г

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - ОКС "бакалавър" по професионално направление "Машинно инжинерство"
  • 4 семестъра / 2г - ОКС "бакалавър" по други специалности
  • 5 семестъра (след ОКС 'Професионален бакалавър') / 2,5г

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Кирил Киров, кабинет 801М, тел. 052 383 690

Технически изпълнител: инж.Снежина Иванова, кабинет 802М, тел. 052 383 283

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Изисквания за обучение с продължителност 2 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „Магистър“ по други специалности от други професионални направления.

Изисквания за обучение с продължителност 2,5 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност за всички програми могат да се реализират: на ръководни позиции като оперативни и технически мениджъри, практически във всички индустриални сфери, в които се използват производствени машини и съоръжения; специалисти в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи: конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия; специалисти по: инсталация, настройка, експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на производствени линии и системи; специалисти по договаряне, планиране и пласмент на машиностроителна продукция; специалисти в звена с научно-изследователска и научно-приложна дейност, институти, изпитвателни лаборатории, органи за технически контрол и др.; преподаватели в специализирани средни технически училища (след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност), както и в университети.

Магистър-инженерите, завършили специалност „Машиностроителна техника и технологии“, могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“ по специалности от ПН 5.1. Машинно инженерство.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…