Проектиране на съоръжения за ВЕИ (ПСВЕИ)

Обучаваща катедра: Електротехника и електротехнологии

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1г - Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' по специалност "Възобновяеми енергийни източници" или специалности с модул или профил "Възобновяеми енергийни източници" от професионални направления 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и 5.4 "Енергетика"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1г - Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' по специалност "Възобновяеми енергийни източници" или специалности с модул или профил "Възобновяеми енергийни източници" от професионални направления 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и 5.4 "Енергетика"

Семестриални такси

Ръководител катедра: проф. Бохос Апрахамян, кабинет 801Е, тел. 052 383 257

Технически изпълнител: инж. Мая Газибарова, кабинет 802Е, тел. 052 383 346

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за обучение на лица, притежаващи диплома за ОКС “Бакалавър” или “Магистър”, специалност „ВЕИ”, или специалности с модул или профил „ВЕИ” от професионални направления 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика” и 5.4. „Енергетика”.

Области на професионална реализация:

Магистър-инженерът със специалност “Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници)” получава подходяща подготовка, така че да е в състояние самостоятелно и в екип да организира, изпълнява и ръководи дейности, свързани с проектантска, конструкторска, производствено-технологична, изпитателно-диагностична и ремонтна работи, както и да ръководи предприятия и фирми, чиято дейност е свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии.

Той успешно може да осъществява и научно-изследователска, педагогическа и социално-управленческа дейност.

В процеса на обучение студентите от специалност “Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници)” придобиват достатъчен обем от знания, свързани с моделиране и проектиране на специализирани системи на възобновяеми енергийни източници, базирани на специфични силнотокови електротехнически системи и съоръжения - специални електрически машини и електрически апарати, електрозадвижвания, безконтактни електрически апарати и преобразуватели, силови електронни системи и пр. Специализираното им обучение се провежда не само в лабораторната база на Университета, но и в реална бизнес среда на фирмите партньори в обучението.

Завършилите магистърската програма могат да продължат развитието си в докторски програми в съответното направление.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…