Логистика на водния транспорт (ЛВТ)

Обучаваща катедра: Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Експлоатация на флота и пристанищата", "Логистика на водния транспорт" или "Логистика"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Божидар Дяков, кабинет 401 НУК, тел. 052 385 701

Технически изпълнител: инж. Валерия Костова, кабинет 402 НУК, тел. 052 383 233

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е за специалисти, завършили ОКС "Бакалавър" от специалност "Експлоатация на флота и пристанищата" или „Логистика“. Обучението е с продължителност 1.5 год. (3 семестъра) за редовна и задочна форма на обучение. Форма на дипломиране – дипломна защита, която се провежда в последния 3-ти семестър.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да работят като служители в:

  • организацията и управлението на процесите в материалното производство и дейностите по организация и управление на системите по контрол на качеството в производствените логистични системи;
  • в областта на управлението и маркетинга на малки и средни предприятия, както и възможността за изграждане на собствен бизнес във всички области на транспортната дейност, експлоатацията на техническите системи, търговска дейност и др.
  • ръководители, организатори и изпълнители в областта на националното стопанство, държавна администрация и частния сектор;
  • специалисти и експерти в областта на експлоатацията на логистичните системи;
  • специалисти и експерти в областта на контрола и оценката на качеството на транспорта и технологичното производство;
  • специалисти и експерти в областта на транспорта и съпътстващия контрол на различни производствени единици;
  • преподаватели в техникуми, колежи и висши училища, експерти към структури на изпълнителната власт и митническият контрол, областни и общински администрации, в екипите за оказване на логистична поддръжка към неправителствени организации и др.

Специалистите с ОКС „Магистър”, специалност “Логистика на водния транспорт” могат да се обучават за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” след успешно издържан конкурс.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…