Корпоративен мениджмънт (КМ)

Обучаваща катедра: Индустриален мениджмънт

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт" или специалност "Технологично предприемачество и иновации"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт" или специалност "Технологично предприемачество и иновации"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по друга специалност

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р Сийка Демирова, кабинет 501 НУК, тел. 052 383 612

Технически изпълнител: инж. Галя Николова, кабинет 502 НУК, тел. 052 383 577

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър по корпоративен мениджмънт“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” по специалност “Индустриален мениджмънт” и „Технологично предприемачество и иновации“.

Област на професионална реализация:

Завършилите студенти придобиват ОКС „Магистър” и професионална квалификация „Магистър по корпоративен мениджмънт”, която ги прави конкурентноспособни на трудовия пазар и гарантира успешната им професионална реализация в управлението на национални и чуждестранни корпорации, консултантската и експертната дейност, в различни научни и образователни институции и в други области на управление на регионалната и националната икономика.

Те могат да се реализират като:

  • мениджъри от висше ниво на управление на големите предприятия в сферата на индустрията и услугите;
  • ръководители на функционални звена за управление (маркетинг, производство, човешки ресурси, финанси, логистика и др.) на корпоративно ниво;
  • бизнес анализатори и експерти - бизнес развитие на корпоративно ниво; консултанти в областта на управлението на големите предприятия;
  • ръководители на различни нива в национални, регионални и местни институции на публичната власт и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…