Експлоатация на флота и пристанищата (ЕФП)

Обучаваща катедра: Корабоводене, управлениена транспорта и опазване чистотата на водните пътища

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 2 семестъра / 1г - ОКС"бакалавър"по специалност "ЕФП"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС 'бакалавър' или 'магистър' в ОВО "Технически науки" без специалности "Експлоатация на флота и пристанищата" и "Технология и управление на транспорта"

Срок на обучение - Задочна:

  • 2 семестъра / 1г - ОКС"бакалавър"по специалност "ЕФП"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Божидар Дяков, кабинет 401 НУК, тел. 052 385 701

Технически изпълнител: инж. Валерия Костова, кабинет 402 НУК, тел. 052 383 233

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания за обучение с продължителност 1 година:

Магистърската програмата е предназначена за завършилите ОКС "Бакалавър" от специалност "Експлоатация на флота и пристанищата". Обучението е с продължителност 1 год. за редовна форма на обучение и 1 год. за задочно обучение. Форма на дипломиране – държавен изпит.

Изисквания за обучение с продължителност 2 години:

Програмата е за специалисти, завършили ОКС "Бакалавър" от друга инженерна специалност различна от "Експлоатация на флота и пристанищата". Обучението е с продължителност 2 год. и е само в редовна форма на обучение. Форма на дипломиране – държавен изпит.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да работят като служители в:

  • пристанищата;
  • фирмите, осъществяващи логистична дейност;
  • общински и държавни администрации;
  • управлението на национални и международни проекти, свързани с транспорта;
  • митнически агенции;
  • фирми за корабно агентиране.

Специалистите с ОКС „Магистър”, специалност ЕФП могат да се обучават за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” след успешно издържан конкурс.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…