ДВГ и Автомобилна техника (ДВГ - След професионален)

Обучаваща катедра: Транспортна техника и технологии

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Срок на обучение - Задочна:

  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Здравко Иванов, кабинет 820М, тел. 052 383 315

Технически изпълнител: Венцислава Дичева, кабинет 815М, тел. 052 383 210

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, притежаващи ОКС „Професионален бакалавър по” специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство”.

Области на професионална реализация:

Завършилите образователно-квалификационната степен „Магистър” „Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника” могат да работят като:

  • Конструктори и проектанти на: сухопътни транспортни средства с двигатели с вътрешно горене; възли, агрегати, механизми и системи за транспортни средства;
  • Специалисти по изследване, усъвършенстване и диверсификация на транспортни средства, възли, агрегати, механизми и системи за тях;
  • Специалисти по контрол, диагностика, сервиз и ремонт на транспортни средства, възли, агрегати, механизми и системи за тях;
  • Ръководители на транспортни организации;
  • Ръководители на фирми за продажба и поддържане на автомобили и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…