Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Обучаваща катедра: Електротехника и електротехнологии

Форма на обучение: Редовна / Задочна / Дистанционно

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"
  • 5 семестъра (след ОКС 'Професионален бакалавър') / 2г - Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Професионален бакалавър' по специалности от професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"
  • 5 семестъра (след ОКС 'Професионален бакалавър') / 2г - Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Професионален бакалавър' по специалности от професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика"

Срок на обучение - Дистанционно:

  • 3 семестъра / 1,5г - Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: проф. д-р инж. Бохос Апрахамян

Технически изпълнител: инж. Мая Газибарова, кабинет 802Е и 835Е, тел. 052 383 346 и 052 383 328

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” или “Магистър” след средно образование по специалности от ОВО “Технически науки”.

Области на професионална реализация:

Получилите професионална квалификация „Магистър-инженер“ по специалност „Възобновяеми енергийни източници“ придобиват квалификация в областта на проектиране, изработване и експлоатация на различни системи на възобновяеми енергийни източници, контрол и мониторинг на работата им, икономически и правни аспекти по узаконяването им и свързването им към енергийни системи.Практическото обучение на студентите се провежда както в съвременни лабораторни зали, така и в реална производствена среда със съдействието на водещи фирми от бранша. Задълбочената им професионална подготовка дава възможност да се реализират като ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, преподаватели и в други области не само в Р България, но и в чуждестранни фирми. Завършилите магистърската програма могат да продължат развитието си в докторски програми в съответното направление.

след ОКС Професионален бакалавър

Форма на провеждане:

Лекции, лабораторни упражнения и курсови проекти.

Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Професионален бакалавър” по специалности от професионално направление 5.2. ”Електротехника, електроника и автоматика”.

Области на професионална реализация:

Студентите, обучаващи се по този учебен план предварително получават базова подготовка по дисциплините „Електротехника“, „Възобновяеми енергийни източници“, „Електрически машини”, „Електрически апарати” и др в два семестъра. След успешно преминаване на първи курс, обучението продължава по учебния план на ОКС „Магистър” за специалност „Възобновяеми енергийни източници” – 1,5 години.

Завършилите тази специалност могат да работят в областта на проектиране, изработване и експлоатация на различни системи на възобновяеми енергийни източници, контрол и мониторинг на работата им, икономически и правни аспекти по узаконяването им и свързването им към енергийни системи. Практическото обучение на студентите се провежда както в съвременни лабораторни зали, така и в реална производствена среда със съдействието на водещи фирми от бранша.

Получените задълбочени знания и умения и стабилна професионална подготовка им дава възможност да се реализират успешно като ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, преподаватели и в други области не само в Република България, но и в чуждестранни фирми. Завършилите магистърската програма могат да продължат развитието си в докторски програми в съответното направление.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…