Индустриален мениджмънт (ИМ)

Обучаваща катедра: Индустриален мениджмънт

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - ОКС "бакалавър" по специалност "ИМ"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - ОКС "бакалавър" по специалност "ИМ"
  • 4 семестъра / 2г - ОКС "бакалавър" или "магистър" в друга специалност

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р Сийка Демирова, кабинет 501 НУК, тел. 052 383 612

Технически изпълнител: инж. Галя Николова, кабинет 502 НУК, тел. 052 383 577

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър по индустриален мениджмънт“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” по специалност “Индустриален мениджмънт” и „Технологично предприемачество и иновации“.

Специалност „Индустриален мениджмънт” е магистърска образователна специалност, ориентирана към подготовка на специалисти, способни да организират, планират, контролират и ефективно да управляват процесите и дейностите на предприятия от различни индустриални сектори на икономиката в условията на нарастваща конкуренция и динамична пазарна среда.

Изисквания за обучение с продължителност 2 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС „Бакалавър” или ОКС "Магистър" по друга специалност, без спец. „Индустриален мениджмънт” и спец. “Технологично предприемачество и иновации”.

В магистърското обучение по специалност „Индустриален мениджмънт” се осъществява надграждане на знанията и уменията, придобити в бакалавърски или магистърски курс на обучение по други специалности със съвременни мениджърски концепции, технологии, методи и подходи.

Област на професионална реализация:

Завършилите тази специалност получават ОКС „Магистър” и професионална квалификация „Магистър по индустриален мениджмънт“. Те могат професионално да се реализират като:

  • мениджъри от висше ниво на управление на предприятията в сферата на индустрията и услугите;
  • специалисти във функционални звена за управление, занимаващи се с проблемите на производството, иновациите, финансите, маркетинга, човешките ресурси, логистиката и др.;
  • експерти, които разработват и внедряват новости в управлението на предприятието;
  • бизнес анализатори и експерти, както и консултанти в областта на управлението на малки и големи предприятия;
  • ръководители на различни нива в национални, регионални и местни институции на публичната власт и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…