Химическо машиностроене (ХМ)

Обучаваща катедра: Материалознание и технология на материалите

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по същата или по други специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки" без специалности от професионално направление 5.1"Машинно инженерство"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление 5.1"Машинно инженерство"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки" без специалности от професионално направление 5.1"Машинно инженерство"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Николай Атанасов, кабинет 202М, тел. 052 383 241

Технически изпълнител: Костадинка Костадинова, кабинет 203М, тел. 052 383 294

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да работят като:

конструктори, проектанти и технолози в химическите и нефтопреработвателните предприятия и в специализираните лаборатории по техническа диагностика и надеждност на конструкции и съоръжения, като мениджъри в предприятия от професионалното направление, а така също и като преподаватели във висши и средни технически училища. Могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“ по специалности от ПН Машинно инженерство.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…