Корабоводене (КВ)

Обучаваща катедра: Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

 • 3 семестъра / 1,5г - за притежеващи ОКС "бакалавър" по специалност "Корабоводене"

Срок на обучение - Задочна:

 • 3 семестъра / 1,5г - за притежеващи ОКС "бакалавър" по специалност "Корабоводене"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Божидар Николов Дяков, кабинет 401 НУК, тел. 052 385 701

Технически изпълнител: инж. Валерия Костова, кабинет 402 НУК, тел. 052 383 233

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Инженер - корабоводител“


Изисквания:

Магистърската програмата е предназначена за завършилите ОКС "Бакалавър" от специалност „Корабоводене”. Обучението е в редовна и задочна форма с продължителност 1.5 год. Форма на дипломиране - защита на дипломна работа, която се изготвя през третия (последен) семестър. За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.

Области на професионална реализация:

Завършилите специалност „Корабоводене” могат да работят като:

 • старши помощник капитан и капитан на морски кораби, плаващи платформи и морски съоръжения;
 • брокери във фирми за корабно агентиране;
 • представители на корабособствениците;
 • Корабния регистър за контрол на корабите;
 • инспектори в Морска администрация;
 • капитани в портови флот;
 • служители в Агенцията за контрол на корабоплаването;
 • фирми за подбор на морски кадри;
 • служители в държавни и частни фирми, свързани с корабоплаването и организиране на операции по търсене и спасяване;
 • преподаватели в центрове за подготовка на морски кадри.

Специалистите с ОКС „Магистър”, специалност „Корабоводене” могат да се обучават за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” след успешно издържан конкурс.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…