Съвременни технологии в земеделието (СТЗ)

Обучаваща катедра: Технология на машиностроенето и металорежещи машини

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение - Задочна:

  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Таня Аврамова, кабинет 801М, тел. 052 383 690

Технически изпълнител: инж. Даниела Неделчева, кабинет 802М, тел. 052 383 283

Експерт „ТИС и УМО”: Гергана Диамандиева, Кабинет 408 , тел. 058 605 378

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Магистър - инженер


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по “ за специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“. Вид обучение: Задочно – платена форма.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да се реализират като:

  • Инженери на ръководни позиции като оперативни и технически мениджъри по технологично управление и организация на аграрно производство при отглеждане на културни растения, с вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, избор на култура, технология, управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
  • Инженери по конструиране и производство на земеделска техника; комплектуване и избор на земеделски агрегати по време и място; оценка и избор на механизирани технологии в земеделието; ресурсно осигуряване на земеделското производство; извършване на механизирани услуги; прилагане на техника и технологии за възстановяване работоспособността на земеделската техника; извършване на сервизно обслужване на земеделската техника и др.
  • Консултант, съветник, ръководител в аграрни фирми;
  • Експерт по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури, съдебна система, кредитни институции и неправителствени организации.

Магистър-инженерите, завършили специалност “СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“, могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“ по специалности от ПН 5.1. Машинно инженерство

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…