Телекомуникации и мобилни технологии (ТМТ)

Обучаваща катедра: Комуникационна техника и технологии

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

 • 3 семестъра / 1.5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки"
 • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности извън ОВО "Технически науки"
 • 5 семестъра (след ОКС 'Професионален бакалавър') / 2,5г - За притежаващи ОКС "проф. бакалавър" или "специалист" по специалности от ПН "Комуникационна и компютърна техника"

Срок на обучение - Задочна:

 • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки"
 • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности извън ОВО "Технически науки"
 • 5 семестъра (след ОКС 'Професионален бакалавър') / 2,5г - За притежаващи ОКС "проф. бакалавър" или "специалист" по специалности от ПН "Комуникационна и компютърна техника"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Николай Костов, кабинет 503Е, тел. 052 383 367

Технически изпълнител: инж. Христина Ганчева, кабинет 504Е, тел. 052 383 517

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Обучението по специалност „Телекомуникации и мобилни технологии” се извършва по три магистърски програми в зависимост от завършените преди това специалности, професионално направление и образователно-квалификационна степен (ОКС).

Области на професионална реализация:

Магистърът по „Телекомуникации и мобилни технологии” може да се реализира в областите на:

 • Разработването на инженерни проекти
 • Изграждането, развитието и експлоатирането на сензорни и мобилни телекомуникационни мрежи и системи;
 • Разработването и експлоатацията на мултимедийни приложения и технологии;
 • Разработването на оптоелектронни и оптичните комуникации системи;
 • Разработването, изграждането и поддържането на съвременни телекомуникационни и компютърни мрежи и системи и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…