Siemens PLC технологии за управление (СИЕМЕНС)

Обучаваща катедра: Автоматизация на производството

Форма на обучение: Редовна / Задочна / Дистанционно

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"

Срок на обучение - Дистанционно:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Никола Николов, кабинет 812Е, тел. 052 383 329

Технически изпълнител: инж. Недка Кънчева, кабинет 811Е, тел. 052 383 347

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС ”Магистър” след средно образование по специалности от област “Технически науки”.

Форма на провеждане:

Лекции, лабораторни упражнения и курсови проекти.

Области на професионална реализация:

Магистър-инженерите по автоматика, завършили специалност “Siemens PLC технологии за управление”, могат да работят по управлението на процеси и технологични обекти с помощта на програмируеми логически контролери, производство на фирмата Siemens. Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на индустриалната автоматизация във всички стопански отрасли на база промишлени контролери на Siemens по учебен план, съгласуван с фирмата. Магистър-инженерът по автоматика може да извършва дейности, свързани с проектиране, поддръжка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени механизми и агрегати, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация. Възможно е заемането както на изпълнителски, така и на ръководни длъжности.

Учебни планове

fast backward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…