Електротехника (ЕТ)

Обучаваща катедра: Електротехника и електротехнологии

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1г - ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности от ОВО "Технически науки"
  • 4 семестъра / 1,5г - ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности извън ОВО "Технически науки"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1г - ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности от ОВО "Технически науки"
  • 4 семестъра / 1,5г - ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности извън ОВО "Технически науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: проф. д-р инж. Бохос Апрахамян

Технически изпълнител: инж. Мая Газибарова, кабинет 802Е и 835Е, тел. 052 383 346 и 052 383 328

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от и извън ОВО “Технически науки”.

Особености:

В учебния план е включен допълнителен семестър, в който се изучават базисни дисциплини: „Обща електротехника”, „Електрически машини”, „Електрически апарати”, „Електроника и микропроцесорна техника”. След успешно преминаване на първи семестър, обучението продължава по учебния план на ОКС „Магистър” за специалност „Електротехника” – 1,5 години.

Практическото обучение на студентите се провежда както в съвременни лабораторни зали, така и в реална производствена среда със съдействието на водещи фирми от бранша.

Области на професионална реализация:

Завършилите ОКС „Магистър“ по специалност „Електротехника“ получават теоретична и практическа подготовка самостоятелно и в екип да организират, изпълняват и ръководят дейности, свързани с конструкторска, проектантска, производствено-технологична, изпитателно-диагностична на електромеханични устройства и системи, както и да ръководят предприятия и фирми, чиято дейност е свързана с електротехническата промишленост, включително и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии. Обучението на студентите се провежда с помощта и на утвърдени специалисти от практиката. Получената задълбочена професионална подготовка позволява да се реализират и като водещи проектанти, ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, преподаватели и в други области не само в Р България, но и в чуждестранни фирми. Завършилите магистърската програма могат да получат проектантска правоспособност, както и да продължат развитието си в докторски програми в съответното направление.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…