Киберсигурност (КС)

Обучаваща катедра: Софтуерни и интернет технологии

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 4.6 "Информатика и компютърни науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Виолета Божикова, кабинет 206ТВ и 310 ТВ, тел. 052 383 608, тел. 052 383 616

Технически изпълнител: Теменуга Радивчева, кабинет 206ТВ, тел. 052 383 608

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за студенти, притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" или 4.6 "Информатика и компютърни науки".

Вид обучение:

Студентите от специалност „Киберсигурност“ получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Инженер по киберсигурност“.
Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 3 семестъра. Провежда се по нов учебен план, който е съобразен с теориите и практиките за киберсигурност. Планът е съгласуван с водещи фирми от региона, както и с учебните планове на редица европейски университети.
Учебният план се състои от задължителни и избираеми дисциплини. Основни учебни дисциплини са: „Въведение в киберсигурността“, „Криптография и автентикация“, „Сигурност на компютърните мрежи“, „Оперативна сигурност“, Надеждност и сигурност на ИТИС“, „Управление на риска в киберсигурността“, „Кибератаки и киберзащити“.

Области на професионална реализация:

Завършилите магистърската програма „Киберсигурност“ могат да работят в публичния и в частния сектор на икономиката на позиции свързани с информационна сигурност, киберсигурност или защита на личните данни, както и администриране, проектиране, консултации и одит на информационни и комуникационни системи. В зависимост от индивидуалните способности заеманите позиции могат да са на средно и висше мениджърско ниво, при които се изискват знания и умения по киберсигурност и по-специално нейното управление. Завършилите имат възможност за реализация при най-добри възнаграждения и нарастващо търсене на специалисти в областта.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…