Ремонт и експлоатация на транспортна техника

Ремонт и експлоатация на транспортна техника

Учебният план  на специалността е съгласуван с учебните планове  на профилиращите катедри от структурата на Технически университет Варна и с учебните планове на водещи университети в страната.

Форма на обучение: Редовна (3 години) / Задочна (4 години)

(Броят на местата и семестриалните такси са определени, според държавната поръчка от Министерския съвет на Република България.)

Фундаментална подготовка по:

 • висша математика;
 • физика;
 • химия;
 • чужд език;
 • теоретична механика;
 • приложна геометрия и инженерната графика.

Обща инженерна подготовка по:

 • материалознание;
 • съпротивление на материалите;
 • машинни елементи;
 • теория на механизмите и машините;
 • икономика;
 • техническа безопасност;
 • термодинамика и топлотехника;
 • механика на флуидите;
 • електротехника и електроника.

Специализирана подготовка по:

 • теория и организация на транспорта;
 • техническа експлоатация на транспортната техника;
 • горивни уредби и управление на ДВГ;
 • електронни системи в транспортната техника;
 • безопасност на движението;
 • експлоатационни материали;
 • комбинирани алтернативни двигатели;
 • алтернативни задвижвания;
 • техническа диагностика на ДВГ и транспортната техника;
 • товаро-разтоварна и подемна техника.

Завършилите специалността могат да се реализират като:

 • специалист и ръководител в автомобилен сервизи, като диспечери в транспортно предприятие;
 • диспечери в транспортно предприятие;
 • в контролно диагностичен център за извършване на годишни технически прегледи на транспортна техника;
 • специалисти за ремонт на транспортна техника.

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…