Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства

Земеделска техника и технологии

Учебният план  на специалността е съгласуван с учебните планове  на профилиращите катедри от структурата на Технически университет Варна и с учебните планове на водещи университети в страната.

Форма на обучение: Редовна (3 години) / Задочна (4 години)

(Броят на местата и семестриалните такси са определени, според държавната поръчка от Министерския съвет на Република България.)

Фундаментална подготовка по:

 • висша математика;
 • физика;
 • химия;
 • чужд език;
 • икономика и др.

Обща инженерна подготовка по:

 • материалознание и технология на материалите;
 • теоретична механика;
 • теория на механизмите и машините;
 • електро-техника и електроника.

Специализирана подготовка по:

 • приложна геометрия и инженерна графика;
 • производствени технологии;
 • въведение в роботиката;
 • електронни компоненти и полупроводникови елементи;
 • електро-механични устройства;
 • CAD/CAM системи в машиностроенето І и ІІ част;
 • техническа безопасност;
 • видео и аудио системи;
 • битова и офис техника;
 • алтернативни източници на енергия;
 • автомобилна електроника;
 • автоматизация на чертожно-графичната дейност;
 • преобразователна техника;
 • схемотехника.

Успешно завършилите курса на обучение с успех „Добър 4,00” и по-висок могат да продължат своето образование в образователно квалификационна степен “МАГИСТЪР”, професионално направ-ление “Машинно инженерство”.

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…