Транспортна техника и технологии

Автомобилна и транспортна техника

Учебният план  на специалността е съгласуван с учебните планове  на профилиращите катедри от структурата на Технически университет Варна и с учебните планове на водещи университети в страната.

Форма на обучение: Редовна (3 години) / Задочна (3 години)

(Броят на местата и семестриалните такси са определени, според държавната поръчка от Министерския съвет на Република България.)

Реализация:

Подготвят се професионални бакалаври в областта на транспортните, строителните и селскостопанските поделения на министерствата и ведомствата, фирми, кооперации и административни подразделения, ориентирани към поддържане и ремонт на лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Студентите завършили специалност “Автомобилна и транспортна техника" (АТТ) получават диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” и придобиват професионална квалификация “професионален бакалавър по Автомобилна и транспортна техника”.

Завършилите успешно курса на обучение студенти, могат да продължат своето образование в същото професионално направление (Транспорт, корабоплаване и авиация) за придобиване на ОКС „Магистър“. Срок на обучение 2 години.

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…