Топлотехника и инвестиционно проектиране (ТИП)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални таксиСтудентите държавна поръчка са освободени от семестриална такса

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер в инвестиционното проектиране“


Специалността " Топлотехника и Инвестиционно Проектиране " е комбинация от Топлотехника, компютърно инженерство и инженерно проектиране на топлотехнически системи. Формата на „виртуален инженеринг“ позволява на инженерите да тестват нови продукти или системи, без да се налага да създават скъпи прототипи.

Идеята на специалността "Топлотехника и Инвестиционно Проектиране" е да се създадат мултидисциплинарни професионални инженери със склонност към Топлотехниката, които имат необходимите познания и разбиране на нейните специфични принципи, интегрирани с умения за работа с компютърно базирани системи и разработване на специализиран софтуер за тях, подсилени с добри лични, междуличностни и екипни работни умения, които да им позволят да се представят ефективно във всяка подходяща ситуация.

Учебният план е разработен със съдействието на представители на бизнеса. Използван е стандартен индустриален софтуер за 3D моделиране, анализ и симулация на производствени процеси, базиран на крайни елементи, за да подпомогне осмислянето на основните принципи на инженеринга - методите за проектиране, контрол, подбор на материалите и производството, както и овладяване на умението да се решават сложни инженерни задачи. Бизнесът подпомага процесите на обучение, предоставяйки достъп до казуси, проекти и трудов опит.

Специалността е акредитирана от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за обучение по регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране". Завършилите ОКС "Бакалавър" получават "Ограничени проектантски права" по частите „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване" и „Енергийна ефективност" на инвестиционните проекти. Образователното изискване за получаване на "Неограничени проектантски права" е диплома за Магистър.

Завършилите специалността "Топлотехника и Инвестиционно Проектиране" могат да се реализират като проектанти; програмисти за разработване на специализиран софтуер; консултанти по енергийна ефективност на сгради и промишлени системи; мениджъри в индустрията; изпълняващи контролни функции в контролно-административните органи на селищните системи и фирмите за строителен надзор; в сферата на средното и висшето образование и др., както в страната, така и в чужбина.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…