Корабни машини и механизми (КММ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер по корабни машини и механизми“


Студентите завършили специалност "Корабни Машини и Механизми" (КММ), получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, както и възможност за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност - "вахтен механик".

Обучението в специалност „Корабни машини и механизми” е в редовна и задочна форма с продължителност съответно четири и пет години. В този срок е включена учебна плавателна или производствена практика. Обучението завършва с държавни изпити по специалност „Корабни машини и механизми”, съгласно конвенция STCW и държавен изпит по английски език.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” по КММ могат да продължат обучението си като магистри за получаване на професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, квалификационната степен "магистър-инженер", както и възможност за придобиване на правоспособност "механик неограничена мощност" или "механик I-ва степен - главен механик".

Специалност КММ е регулирана специалност в съответствие с единните държавни изисквания в професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация". Обучението по специалност „Корабни машини и механизми” се извършва по учебни планове, утвърдени от Изпълнителна агенция „Морска Администрация” (ИАМА) и отговарящи на националните изисквания относно квалификацията на морските лица.

Изискванията към подготовката на инженерите от специалност КММ включват фундаментални инженерни знания по математика, физика, химия, механика, термодинамика и др., както и специализирани знания по: корабни машини, системи и уредби; електротехника, електроника и автоматизирано управление; техническо обслужване и ремонт; експлоатация и безопасност.

Студентите от специалност КММ изучават през целия курс английски език, като през първите 3 семестъра общ английски, а през следващите 5 семестъра - специализиран за корабни механици. В края на семестриалното обучение студентите полагат държавен изпит по английски език, който е съобразен с изискванията на ИАМА и съответните международни стандарти.

На разположение на студентите е съвременен тренажорен комплекс за обучение на корабни механици изграден в съответствие с изискванията на ИАМА.

Наред с теоретичната подготовка, студентите от специалност КММ придобиват ценни практически умения по стругарство, шлосерство и заваряване. Студентите имат възможност да провеждат производствена практика в корабостроителни, кораборемонтни, енергоремонтни или проектантски фирми в страната, както и учебна плавателна практика, съобразена с изискванията за компетентност на морските лица в Република България.

Утвърдената кредитна система позволява международен студентски обмен с трансфер на кредити при обучение в други технически университети в страните на Европейския съюз по програма “Еразъм” или други международни програми.

Завършилите специалност КММ инженери успешно се реализират в областта на корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, корабни класификационни и проектантски компании, предприятия от топло- и ядрената енергетика, енергоремонта, машиностроенето и др. Средното възнаграждение на нашите възпитаници превишава многократно средната работна заплата в страната.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит;

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…